Er du fornøyd med pleie og omsorg i Lund?

Lund kommune er opptatt av å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig med de midlene som er til rådighet. I den forbindelse gjennomføres nå 3 brukerundersøkelser: til brukerne av heimetjenestene, til sjukeheimsbeboere og til de pårørende ved sjukeheimen. Dette gjøres for å gi brukerne mulighet til å si noe om de tjenestene kommunen yter.

De fleste som er bedt om å delta i undersøkelsen har allerede fått tilsendt brev.

Det er ordføreren som har undertegnet informasjonsbrevet som følger spørreskjemaene, og han håper på flest mulig svar slik at vi får et reelt inntrykk av hvordan tjenestene fungere for brukerne.

Svarene den enkelte leverer fra seg behandles anonymt, og ingen vil ha anledning til å kople den enkeltes svar med personen som har svart.

Hovedtendensene i svarene fra brukerne og de pårørende vil bli offentliggjort her på kommunens heimeside.

Sjukeheimen under februarsnø i 2009Tips ein ven Skriv ut