Endringer for Lund Helse & Miljø

Edit Stensheim begynner som daglig leder i Lund Helse & Miljø (Bedriftshelsetjenesten) fra onsdag 30/9. Hun overtar etter Linda Andersen som skal starte i ny jobb i Flekkefjord. Fra 1. oktober flytter også LHM fra sine nåværende lokaler (et NorDan-bygg) til Lund Næringshage i Moi sentrum (Stasjonsveien 7, andre etasje). Lund kommunes representanter i LHM sitt styre er fra 1. oktober Eli Gursli og Rolv Lende.

Vedlagt er nyttig informasjon om Lund Helse & Miljø.

Info LHM (380,82 kB)

29/9, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut