Endring av opptak for Lund kulturskole

Elevene som er registrert trenger ikke å søke plass på nytt for neste skoleår, de er automatisk tatt opp.
Utmeldingen fra Lund Kulturskole må gjøres skriftlig.
Utmeldingsfrist for neste skoleår er 1. mai.

Eventuelle spørsmål sendes til arne.svindland@lund.kommune.no

Hilsen
Arne Svindland, rektor Lund kulturskole