En velfortjent blomsterhilsen

På personalmøtet i omsorgsavdelingen 18. oktober fikk de av våre ansatte som sitter i arbeidsgrupper for Kvalitetssikring en velfortjent blomsterhilsen. Gruppene har som hovedoppgave å holde vår Prosedyreperm oppdatert, og den er en viktig del av vår intern-kontroll.

Dette innebærer bl.a å revidere prosedyrer og lage nye etter hvert som behov melder seg. Det er et møysommelig arbeid og HO-sjefen takket for fremdragende arbeid. Rogaland Revisjon gjennomførte for en tid tilbake en forvaltnings revisjon på kvalitet i pleie og omsorg på bestilling fra Kontrollutvalget i Lund kommune, og omsorgsavdelingen i Lund fikk veldig gode skussmål.Tips ein ven Skriv ut