En oppdagelsesreise i biblioteket

En bokkveld med fokus på mer enn bøker

Tirsdag 13.02.07 kl 20 – 2130

Ragnhild Drivdahl vil presentere litt ulike barnebøker og snakke om viktigheten av leselyst og leseoppdagelse hos barn

Anne Sofie Hansen fokuserer på leseopplevelsen hos barn og foreldre