Elektronisk jegerprøveeksamen fra 2013

Fra og med 01.01.2013 er det ikke lenger mulig å gjennomføre jegerprøveeksamen på papir. Alle kandidater må avlegge elektronisk jegerprøveeksamen.

For å kunne ta eksamen må det gjennomføres obligatorisk jegerprøvekurs og betales jegerprøvegebyret på forhånd. Gyldig kvittering for betalt jegerprøvegebyr må medbringes til eksamen.

Eksamen vil bli gjennomført på rådhuset i PNM-etaten. Overføring av resultater og registrering skjer automatisk i Jegerregisteret.

 

For mer informasjoner rundt jegerprøven klikk her.

 

Det blir ikke gjennomført jegerprøvekurs i Lund i 2013 pga. for få påmeldte. Allikevel kan det avlegges prøven i kommunen etter godkjent kurs-deltakelse et annet sted.