Eldredagen i Lund

FN's internasjonale eldredag markeres hvert år i oktober. 

Statens Seniorråd bringer videre FN's tema for denne dagen «The future we want: What older persons are saying». Dette kan oversettes med: «Framtiden vi vil ha: De eldres synspunkt». I Lund vil eldredagen bli feiret i Lundetun førstkommende fredag formiddag. Folkehelsekoordinator Jorunn R. Norheim vil komme og opplyse om positive effekter av fysisk aktivitet. Arrangementet gjennomføres som et samarbeid mellom "Pensjonistforeningen", "Me øve' 60" og "Råd for Eldre og Mennesker med nedsatt funksjonsevne". Det blir god musikk og sang av Ansgar Birkeland, servering og andre innslag. Denne dagen håper vi å se mange eldre og gjerne også dem som begynner å nærme seg pensjonsalderen.

Tips ein ven Skriv ut