Eiketre som gave til jubilanten

Ordfører Olav Hafstad plantet fredag et fire meter høyt eiketre utenfor Nygård barneskole på Moi.Eiketreet var en gave til 150 års-jubilanten og markerte avslutningen av jubileumsfeiringen.Eik er et treslag som har sterke tradisjoner i Lund-samfunnet både gjennom stedsnavn som Eik, Eike, Eikeland og iLund sitt kommunevåpen med tre eikenøtter.

Ordfører Olav Hafstad fikk ved plantesermonien god hjelp av elevrådsmedlemmene ved skolen. Rundt området var skolens øvrige elever samlet for å bivåne hendelsen.Ordføreren påpekte i sin hilsen til elevene ved skolen at eik symboliserer det gamle, solide og tradisjonelle, samtidig som frøet symboliserer den videre vekst og framtida. Han trakk symbolikken over til barn og unge ved skolen som representerte veksten og framtida i Lundsamfunnet.Etter plantesermonien vanket det boller og brus til elevene inne i klasserommet.Tips ein ven Skriv ut