Eierskapsmelding på plass

Lund kommunestyre behandlet på møte 10/9-09 kommunens eierskapsmelding.

Det enstemmige vedtaket var slik :

1. Den fremlagte eierskapsmeldingen tas til etterretning.

2. Eierskapsmeldingen skal oppdateres administrativt hvert år i valgperioden og legges fram som referatsak for kommunestyret.

3. Eierskapsmeldingen tas heretter opp til politisk behandling i løpet av det første året i hver valgperiode.

Vedlagt er "Eierskapsmelding".Tips ein ven Skriv ut