Du er her: Forsiden > Planer

Egengodkjenning av reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lundestranda - Skåland

Lund kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lundestranda – Skåland i sak 013/19 den 14.03.2019.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra mottak av denne kunngjøringen, fj. plan- og bygningslovens § 1-9 pg § 12-12, samt forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes skriftlig til Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3 må framsettes innen 3 år etter denne kunngjøringen. Nærmere opplysninger om virkiningene av reguleringsplanen og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.