Du er her: Forsiden > Planer

Egengodkjenning av flomsikringsplan for Moi

Lund kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for flomsikring av Moi 09.05.2019. Planen ble opprinnelig egengodkjent 13.09.2018, men ble påklaget, bl.a. for saksbehandlingsfeil. Vedtaket ble derfor opphevet og planen tatt til ny behandling. Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland. Klagefristen er 17.06.2019.