Du er her: Forsiden > Planer

Egengodkjenning av flomsikringsplan for Moi

Lund kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for flomsikring av Moi 13.09.2018. Grunnen til at det har gått så lenge fra godkjenning til kunngjøring er utfordringer knyttet til oppdatering av plankart i tråd med vedtak.