En del av dugnadsgjengen.

Dugnad i Prestegårdshagen

Lørdag var det dugnad i prestegårdshagen.
PNM stilte med utstyr.
PNM stilte med utstyr.

Kommunens gartner Arild Frøytland hadde laget en plan for fornyelse av denne flotte perlen ved Lund kirke. Hagen har over mange år blitt tilgrodd og vedlikeholdet har vært relativt slett. Sokneprest Svenning og kona har selv lagt ned mye arbeid i å fornye hagen. På lørdag var oppgaven å skjære torv for å lage rette gangveier, samt grave bort torven og kjøre på veigrus. PNM stilte med maskiner og et par frivillige. Det flotte høstværet gjorde at arbeidet gikk svært godt. Fru Svenning serverte kaffe og dugnadsmat til de fremmøtte. Det ble litt mangel på grus, men ellers ble jobben stort sett sluttført.

 

Hagen fremstår etter hvert som et nydelig sted i det ellers flotte området med kirken, prestegården og museet.

 

John Skåland
 

Tips ein ven Skriv ut