Du er her: Forsiden > Ansattportal

Digital sykemelding og oppfølging av sykefraværet - viktig informasjon til alle

Klikk på disse lenkene, her ligger det viktig informasjon til ansatte og ledere: 

Digital sykmelding – informasjon til den sykemeldte

Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere

 

OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆRET:

Arbeidsgivers plikter

Arbeidstakers plikter

Nytt er under punktene 2, 3 ,4 og 5.

Under pkt. 2: Den ansatte anbefales å snakke med leder før en oppsøker lege – muligheter for å se på utfordringer på arbeidsplassen og lignende.

Under pkt. 3 : Ved barns sykdom forventes det at foreldre/foresatte deles på å være hjemme.

Under pkt. 4 : Benyttes legemeldt vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding” skal denne godkjennes av arbeidstaker via Altinn. Dersom godkjenning via Altinn ikke blir utført etter at fraværsperioden opphører eller at egenmelding ikke blir levert inn, kan arbeidstakeren bli trukket i lønn.

Under pkt. 5: Når en arbeidstaker har benyttet seg av 3 egenmeldingstilfeller innkalles til samtale.  Referat fra samtalen skrives.

Mvh

Eli Gursli

Personalkonsulent

Tlf. 51404704