Møte

Dialogmøte med frivillige lag og foreninger

Lund kommune sitt mål er ”Å spille på lag med frivilligheten”.  

Vi ønsker å stimulere til økt samarbeid og frivillighetsarbeid i kommunen og  inviterer derfor til dialogmøte med frivillige lag, foreninger og enkeltmennesker i henhold til vedtatt Handlingsplan for frivillighet i Lund.

Torsdag 28. september kl.  19:00 i Lundetun (nede).

Møtet er åpent for alle.

Enkel bevertning.