TullaogOlav

Ordføreren hyllet Tulla

Dere frivillige er samfunnets lim

Karen Haldis Lindland, Tulla til vanlig, ble tildelt gode ord og fine blomster idag.

20170822_112841 (1)
Ordføreren og Tulla
TullaogBente
TullaogBente

Etter at turgruppa hadde hatt sin runde tirsdag møtte ordfører Olav Hafstad og kommunalsjef Trond A Skjæveland turglade bebeoere, frivillige og ansatte på uteplassen foran hovedinngangen. De spiste is, drakk kaffi og hadde spørrelek.

Tulla har i mange år vært frivillig tilknytta omsorgssenteret, og etter innspill fra Steinar Andersen til kommunalsjefen fant vi ut at Tulla, sammen med andre velfortjente frivillige etterhvert, fortjener oppmerksomhet og takk for sin flotte innsats!

Ordfører Olav Hafstad holdt en kort takkehilsen der han framhevet de frivillige, og Tulla i særdeleshet, for den viktige jobben de gjør for trivsel og glede på omsorgssenteret. Han overrakte Tulla fine blomster og et takkebrev.

Bente Brogeland på dagsenteret sang nydelig for Tulla, og de to danset til og med.