Den store sauedagen

Mer enn 100 sauebønder og andre interesserte (hovedsakelig fra Dalane) møtte fram hos sauebonde Andre Kjørmo på Kjørmo da Lund Sau og Geit og Natura inviterte til sauedag lørdag 11. august om formiddagen. Det var bl.a. omvisning i det nye sauehuset og demonstrasjon av utstyr. Moen Bjøllefabrikk viste fram mye interessant og avansert elektronisk utstyr ; som elektronisk vekt og elektroniske øremerker beregnet for sau.

Rådgiver Ove Myklebust fra Natura hadde klare og morsomme meninger omkring de fleste sauefaglige spørsmål. Det kunne dreie seg om uttak av livlam (vær/sau), vekt- og ullvurdering samt valg av slaktetidspunkt.

fra høyre Ivar Ollestad og Knut Thunheim
Foto: Svein Tore Åtland

Knut Thunheim fra Lund Sau og Geit bidro også med gode faglige meninger i forbindelse med vurderinger og granskinger av lam som ble hentet fram.

Flott grillmat var spandert av Natura.

13/8-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut