Dalanerådet_rez

Dalanerådet

Dalanerådet består av ordførere og varaordførere fra kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund. I tillegg har Eigersund kommune med en ekstra politiker, dvs 3 stk fra dem. Alle rådmenn i Dalane-kommunene har møte og talerett, men ikke stemmerett.

Rådet har ca 6 møter i året og kommunene arrangerer det på rundgang. 1.12.2011 ble Dalanerådet avholdt i Egersund og det består nå av :

 

Marthon Skårland (H) og Torbjørn Ognedal (Sp) fra Bjerkreim.

Leif Erik Egaas (H),Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Odd Stangeland (Ap, fung. varaordfører) fra Eigersund.

Pål Ravndal (KrF) og Ragnhild Kjørmo (FrP) fra Lund.

Trond Arne Pedersen (KrF) og Therese Anita Holmen (Ap)fra Sokndal.

 
Rådets leder er Marthon Skårland.
 
 
Moi, 5.12.2011 
 
Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut