blom

Dalane barnevern starter opp

Etter en krevende periode er nå barneverntjenesten i Lund forsvarlig ivaretatt. Den 9. november var leder for tjenesten Anne Bodil Surdal og barnevernkonsulent Gunn Helen Ege på Lundetun og orienterte samarbeidspartnere i Lund om oppstart av Dalane barnevern. Orienteringen ble godt mottatt, og vi ser fram til tett og godt samarbeid framover.

Allerede 1. november overtok Eigersund barnevern den daglige driften av tjenesten i Lund. Neste skritt er etablering av Dalane barnevern fra 1.12.2011. Eigersund er vertskommune for tjenesten, og deltakere er Sokndal og Lund.

Det er folk fra Dalane barnevern i Lund når det er behov for å ha samtaler med barn, foreldre, eller har møter med samarbeidspartnere på skoler, barnehager, helsestasjon, politi osv.  Barnevernkontoret er fortsatt i Rådhuset. 

Telefonnummer til  Dalane barnevern er 51 46 84 00.

Postadresse: boks 70, 4379 Egersund.

Besøksadresse: Strandgata 18, samlokalisert med Politiet.

Tips ein ven Skriv ut