jul10 sjukeheimen

Dagsenteret i Hagestuå

HAGESTUÅ er et dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom. Telefonnummer til Hagestuå: 51404823.

Hagestuå ligger i omsorgssenteret, og har direkte utgang til sansehagen. 

Hagestuå er åpen 5 dager uka, samt onsdag fra kl 14 til kl 21.

Det tilbys transportordning for brukere som har behov for det.

 

Fuglekasser i produksjon

 

Hagestuå tilbyr ulike aktiviteter tilpasset ulike brukere.

Her vises arbeid med 25 halvfabrikat fuglekasser sponset av Byggvell. Det er alltid velkomment med bidrag fra næringslivet!