Daglig leder ansatt i Lund Næringshage AS

Nina Sirnes (39) er ansatt i 50 % stilling som daglig leder i Lund Næringshage AS. Hun er nå økonomileder i Peder Halvorsen Industrier AS og har til sammen jobbet i dette firmaet i 15 år. Nina bor på Moi og sier at hun gleder seg til å ta fatt på jobben. Dette skyldes ikke minst at både næringslivet og kommunen er og har vært veldig engasjert i denne saken.

Trygve Lende (styreleder i Næringshagen) sier at brikkene nå begynner å falle på plass. Finansieringen er i orden både i forhold til etablering av selskapet og i forhold til drift av selskapet. Leiekontrakt ble dessuten i går undertegnet med Hoops Eiendom om leie av 2. etasje i Flekkefjord Sparebank. Innflytting skjer 1. februar 2008. Om lag 10 kontor-arbeidsplasser skal da være tilrettelagt. Dette utgjør 50 % av det totale arealet på ca. 320 m2.

Trygve Lende sier at styret er veldig godt fornøyd med at Nina med sin relevante arbeidserfaring fra det private næringsliv har takket ja til dette jobbtilbudet.

Ordfører Olav Hafstad er også med i styret i Lund Næringshage AS.

Han peker på følgende 3 prioriterte saker for daglig leder og for styret i Lund Næringshage AS :

  • Stimulere eksisterende næringsliv
  • Stimulere nyetableringer
  • Det er viktig å tilrettelegge et mangfold av arbeidsplasser i kommunen for at kommunen skal kunne videreutvikles og vokse.

21/11-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut