Asfaltsesongen igang på kommunale veger

Ny asfalt på Øvre Stranna og på Røyland

Lund kommune skal også i år asfaltere flere veger. I første omgang er det Øvre Stranna som skal re-asfalteres. Det er en del forebredelsesarbeider - bl.a. må svært mange kummer meisles opp og heves. Arbeidet på Øvre Stranna vil foregå i uke 20 og 21.

Litt senere vil også den kommunale vegen på Røyland bli asfaltert. I tillegg skal det asfalteres noen mindre flekker og områder.

Publikum i disse områdene må påregne en del venting mens arbeidet pågår.

 

John Skåland