Utlysning

STØTTE til lekeplasser og badeplasser

Lund kommune har i sitt budsjett for 2020 avsatt 100.000 kroner som kan gis som støtte til oppgradering og vedlikehold av lekeplasser og badeplasser i kommunen.

Det kan søkes om støtte til både private og offentlige områder.

Søknad med beskrivelse av tiltak med budsjett og finansieringsplan sendes:  postmottak@lund.kommune.no  og merkes Lekeplasser.

Søknadsfrist:  10. februar 2020.