Du er her: Forsiden
Kartet viser aktuelle traseer for ny E39

Statlig kommunedelplan til høring

Åpent informasjonsmøte om ny E39

Lundetun den 22. oktober kl 1900

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som vedtaksmyndiget godkjent å legge forslag til statlig kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 Lyngdal vest-Ålgård, på høring. Planforslaget er til høring i perioden 15.10.2019-10.01.2020. Plandokumentene er å finne her: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

Statens vegvesen arrangerer åpne informasjonsmøter i høringsfasen. Det blir felles presentasjon og anledning til å treffe prosjektets medarbeidere for å få informasjon og diskutere planene. Nye Veier AS vil delta som framtidig utbygger av ny E39. 

 

Informasjonsmøte i Lund:

Tid: 22. oktober 2019, kl 1900

Sted: Lundetun, Moi