Åpning MAD seminaret 29. april 2019

Kjære alle sammen! – god morgen og kjekt å sjå dere!

Det er en glede for meg å ønske dere alle hjertelig velkommen til Lund kommune!

Og velkommen til MAD- seminar! – her på Moi.

Lund kommune har ca 3250 innbyggere.

Ligger sentralt plassert mellom Stavanger og Kristiansand og Flekkefjord –Eigersund i Dalaneregionen

Med E39 og jernbanen tvers gjennom kommunen, også den nye 4-felten passerer nært! – så er vi altså på mange måter midt i smørøyet!

Lund kommune har opp igjennom årene vært preget av grundervirksomhet, og ofte kombinert med stor fantasi for å finne måter å livnære seg på.

Ja lunddølen har lang tradisjon for forskjellig lokalproduserte produkter, og som var etterspurt over heile landet; selv husker jeg godt fra studietiden da medstudenter ville at jeg skulle skaffet Aleksander skinnjakke, som ble sydd her!

Fra gammalt av, var oppfinnsomheten stor for å tjene penger, og derfor var det mye som ble laget lokalt her i Lund: rokker, sneller, trekammer, kleshengere, tresko, bjøller, leker(far min), fiskestenger, ski, skistaver, kritt, skinn-jakker/hansker, ransler & lommebøker, skosåler, jærstoler (bestemor)

og nær sagt alt innen møbler, som var en stor industri, spesielt her på Moi på 50, 60 0g 70 tallet.

Her ble det produsert kontormøbler, stue-kjøkkenmøbler og  sengemøbler!

I kjølvannet av dette dukket det opp malerforretning - Nysted & Co, Spesialister på Oddring og lasurmaling for å få furumøbler til å se ut som om de var laget av finere tresorter

Også innen matproduksjon var det mange arbeidsplasser; ørretklekkeri, bær & epledyrking,

3 bakerier, 2 store slakteri (den kjente Mydlandpølså i Tromsø har sitt opphav herfra),

og behovet for overnatting og matservering resulterte i hoteller og kafèer i stort antall, bl.a pga handelsereisende som for forbi

I dag er Lund er kjent for forskjellige produkter og bedrifter:

De to eldste er: Eik Tresko (1907), Moen Bjøller (1922) + karjoler, medalje på Egersundutstillingen 1923),

 

Satelittstasjon, men først og fremst vinduer og dører – produkter som gir oss identitet og stolthet for at det er nettopp her det produseres!

I 1919  kom Johannes Rasmussen fra Danmark til Norge og søkte arbeid som bygningsmann, og endte etter hvert opp på Moi og ble gift her. ( derav NorDan navnet)

Startet i et bygg ved siden av hjemmet (Fjellhammer, i dag museet), og la grunnlaget for det som ble en stor suksess - NorDan, og behovet for arbeidskraft økte, og ble etter hvert den store trygge arbeidsplassen i kommunen, og med den følge at mange forlot småbedriftene.

Å være avhengig av en stor hjørnesteinsbedrift gjør oss sårbare!

En liten kommune som Lund er vi avhengige av et mangfold innen næringslivet, bla. for å få folk til å flytte hit.

Det har vært politisk enighet at vi måtte ha en mer offensiv holdning til næringsarbeid.

Dette har resultert i ansettelse av næringssjef i lag med næringslivet,

Og vi har fått en etterlengtet strategisk næringsplan,

hvor Landbruket har fått en sentral plass, fordi vi så at i kommunen vår var det gode mulighter til å utvikle seg innen matproduksjon

Planen har ambisiøse mål:

”Lund kommune (Dalane?) skal være en foregangskommune i regionen og aktivt støtte opp om utvikling og omsetning av lokalprodusert mat”

 

”Innen 2025 skal det omsettes for minst 20 mill innen lokal mat og andre næringer med utspring i landbruk”

Hendinger som støtter opp om dette:

Lokal mat-Samling på Ualand i des 2017, vi skal fylle kassen din med lokal mat, sa de da jeg viste fram den tomme ”julekassen”
Året etter bestilte ordføreren «juleposer»

I lag med rådmann og næringssjef kunne vi i 2018 levere 65 juleposer som julehilsen, med lokalproduserte produkter! Som ble delt ut til bedrifter og næringslivet.

Underskrift av Regionalt matmanifest for Rogaland under Eigersund konferansen 20217, bl.a av de fire Dalaneordf.

(Lese eller/vise de 10 verdiene)?

Her står det;

”Å slutte seg til vårt regionale matmanifest innebærer at man erkjenner disse verdiene

Vi vil fremsnakke, være rause og inkluderende, og vise at vi som en ledende matregion har evne til å samarbeid om å nå felles mål”

Med vår historie og geografi, så er det ikke noe som skulle tilsi at vi ikke skulle produsere en mengde produkter med utspring i landbruk  her i regionen.

Det handler vel mest om pågangsmot og kreativitet og gode hjepere?

Kommunen heier på alle dere som satser på lokal matproduksjon.

Jeg vil gi stor honnør for pågangsmotet, og håper dere lykkes og beviser at det går an å gjøre dette lønnsomt!

Takk til Lund næringsutvikling og spesielt til Kjell Andreas Heskestad, som leder av prosjektet «Mad i Lund», står bak dagens arrangement!

Salgskjeden blir en nøkkelfaktor og det blir spennende å få kunnskap og innsikt om det i dag!

Lokal mat selger! Men hvordan? Er et av dagens tema. Jeg lurer på svaret på dette, for jeg har lyst til å kjøpe!

Til slutt vil jeg ønske arr. og innledere lykke til, og håper vi alle får en fin og utbytterik dag, og at vi senere kan se tilbake på at dette var starten på noe nytt og spennende i Lund og Dalane i forhold til lokalprodusert MAD!!!

Og at vi lykkes med å skape et godt produsentmiljø for lokalmat der alle som er med på laget hjelper hverandre. Et godt motto kan være: «Sammen er vi gode»! Med dette erklærer jeg MAD konferansen for åpnet!