Lyse 2017

Konsernsjefen i Lyse AS på besøk i Lund

Årlig dialogmøte med Lyse AS

Fredag hadde Lyse AS sitt årlige dialogmøte med Lund kommune som er en av eierkommunene. Det var kosnsernsjefen Eimund Nygård og Ove Jølbo som møtte fra Lyse. Fra kommunen møte ordfører Olav Hafstad og PNM-sjef John Skåland. Mange tema ble gjennomgått, bl.a. utsikter for utbytte fremover, kraftpriser, nettleie, fibernett og informasjoner om nye prosjekt. Med en eierandel på 0,7 % har Lund kommune utsikter til å få omkring 4,3 millioner kr totalt fra Lyse i 2018.

John Skåland