Åpent møte om Lund kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Åpent møte om Lund kommunes budsjett 2018


torsdag 19.10.2017 kl 19.00 i Lundetun

Presentasjon ved rådmann og kommunalsjef økonomi.

Alle er velkommen.