Dagsenteråpning 1

Åpning av dagsentertilbud på Moi

Nytt dagsentertilbud for beboere ved Haukland Bofellesskap ble i dag åpnet i nabolokalene til Galleri Fossekallen i Moi sentrum. Med dette får brukerne tilbud i nærmiljøet, og slipper den daglige kjøreturen fram og tilbake til Egersund. Brukere, ansatte, pårørende, huseier, ordfører og rådmann var møtt fram til åpningen.

Avdelingsleder Anne Ryland (nederste bildet) ønsket velkommen. Ordfører Olav Hafstad (nederste bildet) la i sin åpningstale vekt på at det er et etterlengtet tilbud som nå er kommet på plass, og han håper at dagsenteret får oppdrag både fra det lokale næringslivet og fra resten av den kommunale organisasjonen. Rådmann Ståle Kongsvik (øverste bildet)  hadde noe overraskende tatt med trekkspillet, og hele forsamlingen deltok med entusiasme i både polka og ”Fugledansen”. Det hele ble avrundet med servering av nydelig bakverk; marsipankake, andre kaker og lapper.

 

Dagsenteråpning 2