Økonomisk overskudd i Lund kommune - Regnskap og årsmelding 2015

15. februar er datoen for når kommunene skal ha avsluttet sine regnskap før revisor tar fatt på en omfattende kontroll.
Gledelig er det at tallene for 2015 viser et solid overskudd i Lund, et av de beste noensinne (10,3 mill. kr).
Høyere inntekter fra staten via rammetilskudd, refusjoner og andre inntekter, lavere pensjonskostnader og god økonomisk kontroll i etatene, har vært med å skape dette overskuddet.

Starten på 2015 var krevende med usikkerhet omkring størrelsen på statlige overføringer og innføring av eiendomsskatt for å kompensere for bortfall av småkommunetillegget på over 5,2 mill. kr.
I budsjettet var det lagt opp til et betydelig forbruk av oppsparte midler som ville tappe fondene helt. For å unngå enda et år med underskudd, fikk etatene pålegg om streng økonomisk styring og kontroll da det var tvil om bevilgningene til tjenestetilbudet ville strekke til. At alle etatene gikk i balanse, var svært gledelig.
Det gode økonomiske resultatet gjør at kommunen kan styrke disposisjonsfondet igjen.

Mer om resultatene kan leses i kommunens årsmelding for 2015 her: Årsmelding 2015.pdf
Tor Inge Moi
Fungerende økonomisjef

DRIFTSREGNSKAPET 2015.pdf

Tips ein ven Skriv ut