EVALUERINGSMØTE ETTER FLOMMEN

Lund kommune hadde i dag innkalt til evalueringsmøte etter "Synne".

Evalueringsmøte etter "Synne"
Evalueringsmøte etter "Synne"

Lund kommune hadde i dag kl 10.30 innkalt noen representanter for de som deltok i operasjonen med å begrense og forebygge skader under ekstremværet ”Synne” siste helg. Politiet, Sivilforsvaret, Sira Kvina Kraftselskap, Dalane Energi, Nordan fabrikker og kommunen var med på møtet. Rådmannen ledet møtet, og brannsjefen i Lund orienterte kort om hendelsesforløpet gjennom helga. Deretter fikk alle aktørene som var tilstede fremlegge sine opplevelser og synspunkt i saken. Et slikt ekstremvær var det ingen som forutså dimensjonene av, og under slike forhold var det enighet om at det operasjonelle arbeidet  gikk svært godt. Som representanten fra Nordan uttrykte det: ”Vi gjorde alt som var mulig å gjøre”. Likevel ble naturkreftene for store å kjempe mot. Referatet fra møtet vil bli en del av den rapporten som Lund kommune utarbeider om hendelsen. Her vil også forbedringspunkt bli tatt med.

Tips ein ven Skriv ut