Veinavn i hyttefeltene ved: Steine, Sandsmark og Åvedal

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn i hyttefelt ved Steine, Sandsmark og Åvedal.

Situasjonskart kan hentes på Lund kommunes hjemmeside, eller det kan fås ved henvendelse til peggy@lund.kommune.no

Sandsmark - Hyttefelt.pdf
Steine - Hyttefelt 1.pdf
Steine - Hyttefelt 2.pdf
vedal - Hyttefelt.pdf

Forslag sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiveien 9, 4460  MOI

Frist for innsending av forslag:  20.11.14