logo Lund kommune

Lundetun

Åpent møte om Lund kommunes budsjett 2015

Åpent møte om Lund kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 idag, torsdag 16.10.2014, kl 17.00 i Lundetun ( (nede). 
Presentasjon ved fungerende rådmann og kommunalsjefer. 
Alle er velkommen