Forslag til veinavn: Handeland, Rusdal, Østrem og Haukland

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på følgende veier:  Boligfelt på Handeland, vei i Rusdal, vei på Østrem, vei i hyttefelt på Østrem og vei i boligfelt på Haukland.

 

Situasjonskart kan hentes nederst i denne artikkelen, eller det kan fås ved henvendelse til peggy@lund.kommune.no

 

Forslag sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiveien 9, 4460  MOI

 

Frist for innsending av forslag: 15. august 2014

 

Østrem hyttefelt - situasjonskart.pdf

Østrem situasjonskart.pdf

Handeland situasjonskart.pdf

Haukland - Nytt boligfelt - Situasjonskart.pdf

Rusdal situasjonskart.pdf