Åpning av LUNDBADET nærmer seg

Åpning av LUNDBADET nærmer seg

Åpning av Lundbadet er fastsatt til lørdag 30. november 2013 kl 13.00. Plan- og byggekomiteen avholdt i dag sitt nest siste møte og alt ser ut til å gå på ”skinner”. Ferdigbefaringer med de forskjellige fag starter 17. oktober og avsluttes 31. oktober. Formell overtakelse av bygget er satt til 14. november. Prosjektkostnadene holdes innenfor vedtatt kostnadsramme på ca 70 mill kr.

Åpning av LUNDBADET nærmer seg
Åpning av LUNDBADET nærmer seg
Åpning av LUNDBADET nærmer seg
Lunddølene har noe å glede seg til

Nå er begge badebasseng fylt opp med vann. Renseanlegget står snart klar for oppstart. Oppvarmingen av bassengvannet er like rundt hjørne og anlegget framstår innvendig i dag som svært tiltalene.

Det er oppnådd enighet med Lund svømmeklubb om at de tar ansvaret for en av de to godkjente badevaktene som må være tilstede i åpningstiden. Den andre badevakten er nå lyst ledig fordelt på 3 personer.

Lunddølene har noe å glede seg til.

 

God helg!

 

Moi, 4.10.2013

Rolv Lende

Tips ein ven Skriv ut