Eik

ARBEIDET MED VANNLEDNINGEN PÅ EIK I GANG

Bertelsen & Garpestad som fikk anbudet med å sluttføre vannledningen på Eik er nå godt i gang med arbeidet.
Eik
Første del av ledningen fra barnehagen og til skofabrikken er snart ferdig. Det gjenstår sammenkoblinger og oppussing langs traseen samt bortkjøring av overflødige stein- og jordmasser.
Videre skal det graves en lang grøft opp i bakkene på vestsiden av elva mot Kjørberg. Høyt oppe i lia skal det graves ned et høydebasseng.
Det er Steinar Tandrevold, Joakim Slettebø og Kenneth Kjellesvik som er faste arbeidere for BG. Jan Ove Kjellesvik er formann for arbeidsgjengen.

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut