Felling av elg på Øvre Stranda

Kommunen gjør oppmerksom på at det lørdag den 05.11.2011 vil bli sendt ut en jeger i regi av kommunens viltnemd for å lokalisere og evt. avlive elgen i boligfeltet.

 

Flere beboere på Øvre Stranda har i løpet av den siste månedene uttrykt sin bekymring for elg som går i boligfeltet. Denne krysser ofte E39 og en er redd for barn i boligområdet.

Kommunen gjør oppmerksom på at det lørdag den 05.11.2011 vil bli sendt ut en jeger i regi av kommunens viltnemd for å lokalisere og evt avlive elgen i boligfeltet.

Kommunen oppfordrer samtidig beboere med frukttær til å fjerne moden fruk og nedfallsfrukt som tiltrekker seg elgen.

 

Phillip Mellison

Miljøvernleder

Tips ein ven Skriv ut