Åpning av nytt skoleår ved Lundheim 2011

Åpning av nytt skoleår ved Lundheim folkehøgskole

På åpningsfesten søndag ble nytt elevkull ønsket velkommen til Lundheim

. Søkertallet har i år vært rekordstort, og med 78 elever så det vil si nærmest fullsatt . Det var en stemningsfull åpning med lystenning og sangen "Til ungdommen" for å markere 22. juli. Ordføreren i Lund Olav Hafstad fikk deretter ordet og holdt en minnetale i forbindelse med tragedien

Åpning av nytt skoleår ved Lundheim 2011
Åpning av nytt skoleår ved Lundheim 2011
Åpning av nytt skoleår ved Lundheim 2011
Åpning av nytt skoleår ved Lundheim 2011

Tradisjonen tro holdt ordføreren også velkomsttale til elevene.

Deretter fulgte en humørfullt presentasjon av personalet som teller 40 personer (ca 30 årsverk) Skolen har flere spennende linjevalg, og nytt av året er fotball-linjen som det knyttes stor spenning til.

Olav H

Tips ein ven Skriv ut