Åpning av skoleåret 2011/12 Lundheim Folkehøyskole 21. august 2011

Denne sommeren har vi opplevd det utenkelige, det
uforståelige, det grusomme.
Den 22. juli ble landet rammet av terror som vil prege
framtida vår!

- ”heile landet er i et emosjonelt kaos”
- ”vi er slått i stykker hver og ein av oss”

Er dekkende ord og uttykk som blei brukt i dagene etter

Det er over en måned siden nå, og livet må gå videre.
Vi må inn i hverdagsrytmen med rutinene, en hverdag
som skal bygges videre på våre felles verdier.


Men vi må ikke glemme at mange enda er midt i
smerten og sorgen.

Gro Harlem Brundtland sier i sitt minneord:

«22. juli er et skille i vår nasjonale historie og bevissthet
Dette er sorgens dag, noe vi aldri vil glemme.

Det er ettertankens dag. Så mange ble direkte rammet.

De unge, umistelige døde. De mange skadede.

Mødre, fedre, søstre og brødre.
Hele familier, slekter, nabolag og samfunn»

Nettopp nå, mens vi er samlet her, pågår det nasjonal
minnesermoni i forbindelse med udåden på Utøya og i regjeringskvartalet.
Derfor var det naturlig da åpningen av skoleåret ble planlagt
at også vi skulle stoppe opp markere denne dagen;
- på den måten er vi i dag med på å hedre og
minnes de som ble ramma.

Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» som vi hørte i inn-
ledningen her i dag, har fått ny betydning for oss alle.

Norge har stått samlet opp mot dette terrorangrepet gjennom
fakkel & rosetog, minnemarkeringer over hele landet, ja
også i utlandet.

Uansett bakgrunn har vi sammen ønsket å løfte
fram og slå ring om verdiene og fellesskapet som
binder oss sammen.
Dette er et uttrykk for at vi vil ikke finne oss i at våre
felles verdier skal ødelegges.

Demokrati, ytringsfrihet og toleranse er eksempler på
slike fellesverdier som ble angrepet i Oslo og på Utøya.

Det er ikke tvil om at voldshandlingen 22. juli har ført
til at det norske folk fått en styrket bevissthet rundt vår
frihet og det mangfold vårt demokrati ivaretar.

Mange uttrykker ønske om at tragedien skal bidra å
videreutvikle det norske samfunnet, og da mot enda
mer inkludering, åpenhet og toleranse.

Det er flott, og vi for alle håpe at det vil skje!

Dessuten vil vi fortsatt ha et Norge hvor vi står
sammen om frihet til å mene.

Men som tidligere Oslobiskop Gunnar Stålsett har uttrykt:
- ytringsfriheten er en bærebjelke, men vi har alle
et ansvar for at vi ikke formulerer oss slik at det
oppstår hat mot andre mennesker”
Ord er viktige, men enda viktigere er paktisk handling

Den enkelte av oss kan vise det ved å vise hverandre
omsorg og respekt, ved å lytte til hverandre og

 akseptere at vi er forskjellige
 akseptere at vi har ulike meninger

Viktigst akkurat i disse dager er å ta del i
samfunnsdebatten og ikke ta demokratiet som
en selvfølge.

Mandag 12. september er det kommune og stortingsvalg.

Min oppfordring til dere er å bruke stemmeretten slik
at det blir høg valgdeltakelse.Dersom denne hendingen fører til økt engasjement og
økt medvirkning i lokaldemokratiet ville det være ein

flott måte å hedre de som døde .

Vi vil då være med på å føre videre visjonene og
engasjementet som de unge hadde videre!

Og da viser vi at: ut av det onde vokser det noe godt!

Skulestart- gledens dag!

Eg har før nevnt at akkurat nå pågår en nasjonal
minnemarkering.

Men vi er samlet her først og fremst for å ønske
velkommen til nærmere 80 ungdommer,
så dette må også få lov til å være en gledens dag

Som ordfører i Lund kommune er eg svært glad for å
være tilstede ved åpningen av et nytt skoleår på
Lundheim Folkehøgskole.

Og få helse et nytt elevkull velkommen til Vakre
Lund, som vi bruke å si det!
Ja tro meg, det er flott bak tåken!

Og på vegne av kommunen vil jeg uttrykke glede og
begeistring for at dere he valgt å være elev her.


Skolen er en svært viktig arbeidsplass for kommunen.
Den gir arbeid til mange ulike fagfolk,
som nå står nå klare til å ta imot dokke.

De har lang erfaring og vet hvordan de skal få ungdom
til å trives i nye omgivelser og skape gode fellesskap.

Men dere skal også ut i nærmiljøet her på Moi,
og på ulike vis sette preg på vårt lokalsamfunn!

Mitt ønske er at alle kjenne at de blir tatt vel imot
rundt omkring i kommunen!

Vi er en liten kommune med knappe 3200 mennesker
Men med en sentral beliggenhet, med både E39 og
jernbanen midt i sentrum
Og med Flekkefjord og Eigersund som nærmeste
småbyer

Lund er en industrikommune, hvor NorDan
vindusfabrikk den største arbeidsplassen.

Vi er stolt av mye av det vi har; ikke minst naturen.

Alt det andre får dere bli kjent med og finne ut i
løpet av skoleåret.

Igjen - hjertelig velkommen til Lund.

Eg håper dokke for et godt år her på Lundheim.
både faglig og ikke minst sosialt.

Sånn at dokke i mai neste år kan reise heim med
mange gode minner om skolen og kommunen.Jeg veit at LFH er god på inkludering, engasjering og
integrering .
Men skal de lykkes er de avhengige av den
enkelte av dere.

For i tillegg til møte mellom voksen og ungdom, er det
i møtene mellom dere elever at vennskap og
samhold skapes!

En ting er sikkert:

Spennende dager i nytt fellesskap ligger forran dere !

Lykke til med skoleåret både for elever og personalet!

Takk!


Litt fakta te slutt!


Kommunevåpenet er tri eikenøtter.
Eiketreet symboliserer det gamle, solide og tradisjonelle,
mens frøeet bære bud om ei framtid og ny vekst!

NORDAN vindusfabrik e ein svært viktig bedrift
(500 Moi,Otta, Eigersund, Sverige, Polen)

Nordør, dørprodusent ( 60-70)
Eik Jordsatelittstasjon (90 amerikansk),
AMS data (25), årets bedrift/optimistpris

Her produseres det bådejuice, bjøller og tresko!
Og så he me ett hotell og ein pub!

Foruten Lundheim så er det her andre viktige virksomheter
der menneskene står i sentrum:
SANA Asylmottak, Skåland ungdomssenter, , Rusdal gård.(rusbeh.)

Handling føregjenge på Haukland og Miljøgata i sentrum.
Kolonialvarer fer dokke kun på Haukland, god trim!


Takk!


Moi e Ikkje verdens navle, men av og te føle me de sånn.
For eks når me arrangere kulturfestival og/eller Aurefestival.
Og får besøk av verdensstjerner som Sufjan Stevens,
Arve Tellefsen (okt),eller besøk av okkas egne stjerner frå
Nikolaisenfamilien;Elvira, Emil, Hilma og Ivar.
I vinter ska det arrangeres Dalane kulturfestival igjen og då arbeides
det me å få besøk av nasjonale og internasjonale storheter.

Lund e ein kommune som ønske å framstå som vakkar,
fargerik og me vil spela på lag med dei som bur her, eller
kjeme på besøk!

Me mangle nok ein del av de dokke finne i meir urbane strøk,
men det er et mangfold av tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv.
Her e det et allsidig foreningsliv, ja heile 70 forskjellige lag og forninger

Fotball, svømming, båtsport, skiskyting og ridning e populære aktiviteter.
Og i dei to siste he me utøvere i Norgestoppen.

For friluftsinteresserte er muligheten mange, både på land og i vann!

Me he ei svært godt utbygd musikk og kulturskule, der alle får plass,
og som har utviklet mange talentfulle utøvere.

Naturen e flott synes me, og her er det et rikt dyreliv, og som du
kan vere heldig å komme tett på.
elg, rådyr er nærmest hagedyr,
mens ørn og ørret er mer sky, men er godt represnetert i okkas natur


Vel, vel - menneskane i kommunen er det nok enklere for
dokke å komme tett innpå.
Spesielt gjelde de dei som er her på Lundheim!
Dei e veldig sosiale og hyggelige, og eg e sikkert på at dei vil
gjera det beste dei kan for nettopp deg!