Åpning g/s-vei Haukland

Mandag 22. august var det offisiell åpning av den nye gang-/sykkelveien på Haukland. Samtidig med at det er anlagt g/s-vei her, er det foretatt både en utvidelse og forbedring av fylkesveien på den samme strekningen (om lag 300 meter). Prosjektet har hatt en samla kostnad på ca. 2,1 mill. kroner hvorav Staten har bidratt med 60 % og Rogaland fylkeskommune med de resterende 40 %.

Leder i Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune Wenche Paulsen (KrF) foretok den offisielle åpningen. Etter at snoren var klippet kunne elevene i 7. klasse ved Nygård skole kjøre den nye g/s-veien i retning Moi.

Leder i Samferdselsutvalget Wenche Paulsen (KrF)
Foto: Svein Tore Åtland

Mydland Maskin har utført anleggs-arbeidet på en slik måte at det høstet mange godord fra de frammøtte.

Til slutt takket ordfører Kjell Erfjord for positiv innstilling fra mange hold for å få prosjektet gjennomført. Takken gikk ikke minst til Statens Vegvesen som var representert ved Lars Eide. Eide er også sekretær for Trafikksikkerhets-utvalget på fylkesnivå.Tips ein ven Skriv ut