”Begeistringens dag” i Lund

Dette var overskriften på to arrangement i Lund mandag 3. oktober. Arrangør var Lund Helse og Miljø (bedriftshelsetjenesten), og Magnar Kleiven var invitert til Moi som både foreleser og ”begeistrer”. Han er utdannet lege og har dessuten i mange år jobbet som bedriftslege i Norsk Hydro og for NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Å gjøre hverandre gode

Først var det samling på Moi Hotell om ettermiddagen. Dette seminaret samlet omlag 70 deltakere fra medlemsbedriftene til Lund Helse og Miljø. Målgruppen var ledere og verneombud fra næringslivet og fra kommunen.

Kleiven pekte på følgende begrep/holdninger som er helt avgjørende i forhold til god ledelse :

  • aksept
  • respekt
  • kjærlighet

Ordene aksept, respekt og kjærlighet ble i løpet av foredraget gitt et folkelig innhold, og foredraget var dessuten krydret med mange gode historier og erfaringer. Disse viste hvor bra vi kan ha det både på jobb og i privatlivet dersom vi er begeistret og trives med det vi holder på med. Deltakerne kjente seg ofte igjen, og smilet og latteren kom mange ganger fram i løpet av de to timene samlingen varte.

Til slutt fikk vi fortellingen om da Mor Teresa holdt foredrag for flere hundre fremadstormende ledere i Amerika. Hun gikk på talerstolen og stilte kun følgende to tankevekkende spørsmål før hun satte seg igjen :

Do you know your people ?= Kjenner du dine ansatte ?

Do you love your people ?= Setter du pris på dine ansatte ?

Å jobbe med livet – å leve på jobben

Kinosalen i Lundetun var nesten fullsatt på det åpne møtet om kvelden. Det betyr om lag 250 fremmøtte. Moi Musikkorps åpnet med feiende god musikk til stor applaus.

Magnar Kleiven holdt et nytt glitrende foredrag avbrutt av en kort kaffi- og fruktpause.

Han delte bl.a. menneskene inn i to hovedkategorier og utdypet dette på en både morsom og tankevekkende måte.

Han kalte de to menneske-typene for :

EDIF-ene(EDIF = er det ikke fælt ?)

LEAR-ene(LEAR = livet er all right)

Han førte gode bevis for at LEAR-ene hadde det best og statistisk levde lengst !

Uten tvil en vellykket og interessant dag både for Lund Helse og Miljø og for de mange fremmøtte.

4/10-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut