”IA-sekken 2005” til Grethe Arntsen

”IA-sekken” for 2005 ble onsdag 2/11 utdelt til Grethe Arntsen. Hun er styrer i Hammeren barnehage. Sekken er en gave fra Trygdeetatens Arbeidslivssenter og skal gis til en leder i Lund kommune som har utmerket seg med godt ”IA-arbeid” det siste året (IA=inkluderende arbeidsliv). I fjor fikk Wenche Orlin (leder på Lund sykehjem) en tilsvarende sekk.

De to siste åra har det vært spesiell fokus på fraværsprosent og fraværs-oppfølging på de ulike avdelingene i Lund kommune. Godt arbeid på dette området både av ledelsen og de andre ansatte i Hammeren barnehage er hovedbegrunnelsen for at Grethe ble valgt blant mange andre gode avdelingsledere/kandidater i Lund kommune.

I 1. kvartal 2005 var for eksempel fraværet i Hammeren på om lag 20 %. Dette har sunket jevnt og trutt, og 3. kvartal var fraværet på 4,3 %. Dette skyldes målretta arbeid samt innspill og støtte fra andre gode samarbeidspartnere ; ikke minst Lund Helse og Miljø (bedriftshelsetjenesten).

2/11-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut