Opplæring i ny ”Arbeidsmiljølov”

Ny ”Arbeidsmiljølov” ble gjort gjeldende fra 1/1-06. Dette var bakgrunnen for at ledere og hovedtillitsvalgte i Lund kommune samt ansatte fra Lund Helse og Miljø var innkalt til møte på Moi hotell torsdag 27/4.

Foreleser var Ingolv Sørensen fra Arbeidstilsynet.

Temaene som ble gjennomgått var :

  • Arbeidsmiljøloven med fokus på det som er nytt
  • Arbeidsgivers ansvar og arbeidstakers ansvar
  • Internkontroll/risikovurdering
  • Hvordan finne fram i loven, forskrifter m.m. Nyttige tips.

Alt i alt en nyttig samling som var informativ og som dessuten satte tanker i sving i forhold til mulige forbedringstiltak på egen arbeidsplass.

27/4-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut