Positive planer for ”Nytt Liv-senteret”

Frelsesarmeen ønsker ny aktivitet i ”Nytt Liv-senteret” på Heskestad. Dette kom fram på et møte mellom Frelsesarmeen, styremedlem Ellen Solheim i Helse Vest og Lund kommune fredag 28. april. Behovet for et slikt tilbud til rusmisbrukere i Rogaland vurderes nå som meget stort. Helse Vest kjøper for eksempel i år tjenester for ca. 60 mill. kr. fra andre fylker til rettighetspasienter innenfor rusområdet. Fra Frelsesarmeen deltok på møtet regionleder (rus) Ole A. Vestby, Marianne Fjellvang og prosjektleder Ove Langhelle. Fra Lund kommune deltok ordfører Kjell Erfjord, varaordfører Ragnhild Kjørmo og rådmann Svein Tore Åtland. Senteret har nå stått nesten ubrukt siden 2001/2002.

fra venstre Ellen Solheim, Kjell Erfjord og Ole A. Vestby
Foto: Svein Tore Åtland

Møtet ble avviklet i de flotte lokalene på Heskestad. I hovedhuset er det bl.a. fellesrom, kjøkken, spisesal, aktivitetsrom, kontorer og 6 soverom. I tillegg finnes på anlegget 8 leiligheter. Frelsesarmeen sentralt (seksjon rus) styrebehandler 11. mai en sak hvor det anbefales ny start på Heskestad høsten 2006. Det springende punktet er at det for øyeblikket ikke foreligger egen driftsavtale med Helse Vest. Normalt skal dette være på plass før Frelsesarmeen setter i gang slike nye tilbud. Dette var også bakgrunnen for at styremedlem Ellen Solheim i Helse Vest var invitert til Lund denne dagen. Hun gav uttrykk for at hun var imponert over anlegget og de nye planene som Frelsesarmeen presenterte.

Anbefalingen til styret i Frelsesarmeen er at det legges til rette for 12 pasienter. Dette innebærer om lag like mange nye stillinger. Aktuelle stillinger er : avdelingsleder, miljøterapeuter, psykolog, vaktmester og husøkonom.

2/5-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut