Åpner behandlingsenhet på Heskestad

Sosialstyret i Frelsesarmeen har vedtatt at Frelsesarmeen Bo- og behandlingssenter Rogaland oppretter en behandlingsenhet på Heskestad. Dermed blir det ny institusjonsdrift i det tidligere Nytt Liv senteret i løpet av dette året. Går alt etter etter planen åpner vi virksomhet i Lund 1. november og tar imot de første pasientene pasientene 15. november, opplyser prosjektleder Ove Langhelle i Frelsesarmeens rusomsorg region Vest til Lund kommune.

Vedtaket i sosialstyret 8 juni gjør at vi nå kan starte arbeidet med å ansatte inntil 12 fagpersoner og gjennomføre markedsføring av tilbudet. Driftsgrunnlaget vil være salg av behandlingsplasser til de regionale helseforetakene. Samtidig vil en arbeide for at vi så snart som mulig får på plass en driftsavtale med Helse Vest RHF. Det er stor glede over at vi nå får en ny institusjon der vi kan tilby 14 behandlingsplasser for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering og for pasienter uten medikamentassistanse i kortids behandling i inntil 6 mnd. Virksomheten på Heskestad vil være en avdeling under Frelsesarmeen Bo- og behandlingssenter i Stavanger. En satser på å ta inn rettighetspasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere som i dag venter lenge på adekvat behandling innen rusfeltet. Langhelle er glad for den støtte som Lund kommune og nærmiljøet på Heskestad har gitt i planprosessen, og Frelsesarmeen ser frem til et videre nært samarbeid med kommunen i dette viktige arbeidet for å gi hjelp til rusmiddelavhengige.Tips ein ven Skriv ut