”Perfekt samspill”

Kunstgrasbanen på Moi ble offisielt åpnet søndag 13/8-06. NorDan, Moi IL og Lund kommune har alle bidratt slik at prosjektet kunne realiseres. De tre partene hadde sitt første møte 23/1-06. Kommunestyret fattet positivt vedtak 23/2-06. Saken ble også parallelt behandlet i NorDan-styret, i NorDan kulturfond og i Moi IL. Etter fem måneder (dvs. i juni) var kunstgrasbanen ferdig til bruk.

Dette ble under åpningen av mange talere framhevet som ”perfekt samspill”!

Åpningen ble foretatt av styreleder Kåre Rasmussen (NorDan), ordfører Kjell Erfjord og Henning Medby (leder Moi IL).

Fra "tribunen" under åpningen og fotballkampen.
Foto: Svein Tore Åtland

Etter den offisielle åpningen var det fotballkamp mellom Moi sitt A-lag og et sammensatt lag (Nor-Dan – ”gold star” team). Dette var i hovedsak sammensatt av tidligere Bryne-spillere + noen lokale som spiller/har spilt i andre klubber + tidligere Viking-spiller Alf Kåre Tveit). Svein Inge Thime var myndig og god dommer. Åpningen og påfølgende kamp samlet flere hundre tilskuere. Tidligere på dagen var det et eget opplegg for spillere i aldersbestemte lag.

14/8-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut