”Det gode liv i Lund”

Lund kommunestyre har nedsatt ei gruppe som skal jobbe med planer og ideer for lokalsamfunnet fram mot 2015. Hovedspørsmålet er : Hva må til for at Lund kommune skal være en attraktiv kommune å bo i/bosette seg i?

Gruppa har medlemmer fra politiske partier, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og fra ungdomsmiljøer (Menighetssenteret/Sion). Styringsgruppa hadde sitt første møte tirsdag kveld (5/9).

Ordfører Kjell Erfjord er leder i denne styringsgruppa.

I første omgang gjelder det å få fram mange ideer/kreative forslag. Ei mindre arbeidsgruppe skal fram mot neste møte 7/11 bearbeide og sortere ideene før styringsgruppa gjør et forsøk på å prioritere tiltakene ; på kort og lang sikt.

Har du gode ideer ?

Snakk med et av medlemmene i gruppa eller send en liten mail til : svein@lund.kommune.no

Styringsgruppa har slik sammensetning :

 • Kjell Erfjord KrF (leder)
 • Ragnhild M. Egeland AP (nestleder)
 • Svein Zwygart FrP
 • Kjell Andreas Heskestad SP
 • Karsten Moi H
 • Borgny Eik V
 • Bente H. Brogeland Lund næringsforening
 • Johannes Rasmussen Lund næringsforening/NorDan
 • Magnus Stenberg Idrettsrådet/Frivillige organisasjoner
 • Tom Helge Moen Ungdomsklubben Menighetssenteret/Sion
 • Marny Johnsen Barnas representant

Svein Tore Åtland sekretær

6/9-06, Hilsen Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut