NAV-kontor i Lund – status og planer framover

Møte på Moi 13/10-06

Til stede :

Truls Nordahl (leder NAV Rogaland), Torbjørn Lyssand (prosjekt NAV Rogaland) og trygdesjef Leif Tore Slettebø

Fra Lund kommune : ordfører Kjell Erfjord, ho-sjef Aud A. Eriksen, sosialleder Mona Østrem og rådmann Svein Tore Åtland

Følgende saker ble det informert om:

Etablering – oppgaver og framdrift ved Nordahl

2007 :

De kommuner hvor NAV trygd, NAV-arbeid og sosialkontoret allerede er samlokaliserte i dag, danner først NAV-kontorer. I Rogaland er dette følgende kommuner: Stavanger, Haugesund, Egersund, Sauda og Utsira.

Produksjonsoppgaver skal utføres på spesialenheter, men ”NAV Arbeid-oppgaver” skal inn på Lund-kontoret. Standardtjenester skal leveres lokalt. I tillegg må det være faste og forutsigbare kontordager for mer spesialiserte tjenester.

Nordahl fortalte at avtalen med NAV Egersund er slik at bemanningen også innbefatter utføring av tjenester i de andre Dalane-kommunene (Arbeid).

Målsettingen er at de 3 andre Dalane-kommunene får NAV-kontor fra 1/1-08.

NAV Arbeid vil være til stede i Lund på faste dager, senest fra 1/1-07. Kommunen etablerer PC med internett-tilgang fra 1/1-07.

Etablering av avtale

Sentralt utarbeidet forslag til avtale mellom stat og kommune i fremtidig NAV, blir utgangspunkt for videre drøftinger. Avtalen må tilpasses lokale forhold i Lund. I og med at Lund først kommer med i 2008, har kommunen mulighet for å dra nytte av erfaringene fra pilotkontorene.

Det er opprettet en prosjektgruppe som skal arbeide med disse spørsmål. Medlemmene i denne gruppen er: Leif Tore Slettebø, Harald Svanes (distriktsarbeidssjef v/NAV Arbeid, Egersund), Mona Østrem og Aud A. Eriksen. Medlemmene av styringsgruppen er Truls Nordahl, Kjell Erfjord og Svein Tore Åtland.

Mona Østrem

SosiallederTips ein ven Skriv ut