”Forberedelse til pensjonsalder”

Lund kommune har de siste 3 årene hver høst invitert ansatte som nærmer seg pensjonsalderen til seminar/samling. I år ble ansatte som er eldre enn 57 år invitert, og samlingen ble gjennomført på Moi hotell onsdag 8/11 om kvelden. Det var 24 frammøtte fra kommunen

Kommunens rådgiver i KLP Torgils Milde hadde som i fjor det faglige ansvaret for kvelden (KLP=Kommunal Landspensjonskasse). Torgils orienterte om rettigheter i forhold til pensjonering, om fordeler ved å fortsette i arbeid fram til 67 år samt om muligheter for delvis pensjonering. Kort fortalt ble de frammøtte fortalt at den kommunale pensjonsordningen er meget god og at det som hovedregel svarer seg å fortsette i arbeid selv om mulighetene for AFP (”Avtalefestet pensjon”) er til stede fra fylte 62 år. Samlingen på Moi hotell ble avsluttet med en ”bedre” middag. De frammøtte gav tilbakemelding om at seminaret var både interessant, nyttig og trivelig.

Lund kommune utbetaler nå 1.500 kr. ekstra pr. måned (18.000 kr. pr. år) til alle ansatte som fortsetter i jobb etter fylte 62 år (gjelder 100 % stilling). Det er også mulig å omgjøre ekstra lønn til fritid (dvs. redusert arbeidstid eller mer ferie).

Torsdag 9/11 gjennomførte Torgils individuell veiledning om pensjonsspørsmål for ansatte som ønsket det.

9/11-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut