Festdag på ”Nytt Liv-senteret”

Regionleder i Frelsesarmeen Ole Andreas Vestby kalte det en festdag for Frelsesarmeen og for Lund kommune da han ønsket velkommen til ny åpningsmarkering på ”Nytt Liv-senteret” på Heskestad torsdag 23/11.

I midten av januar 2006 ble det avholdt et møte på Moi mellom prosjektleder Ove Langhelle og politisk og administrativ ledelse (ordfører og rådmann) i kommunen. Målsettingen og konklusjonen fra dette møtet var ny aktivitet på Heskestad innen utgangen av 2006 ! Vestby hadde hilsninger fra toppledelsen i Frelsesarmeen og ønsket Edith Sandsmark spesielt velkommen til denne markeringen. I sin tid ble tomta gitt av Edith og Vigg Sandsmark til dette formålet, og sammen med andre naboer har ekteparet hele tiden vært gode medspillere for Frelsesarmeen.

Randi Oliv Sagbakken begynte i stillingen som avdelingsleder på ”Nytt Liv-senteret” 1. oktober. I tillegg til henne er det for tiden 12 ansatte. Allerede førstkommende mandag kommer de første 6 pasientene, og innen utgangen av året er alle 12 plassene fylt opp. Sagbakken bekreftet at de for tiden har venteliste og et godt samarbeid med Helse Vest.

Ordfører Kjell Erfjord gratulerte og åpnet med sangstrofen ”Ja dette har vi venta på så lenge, ja så lenge !” I sin tale framhevet han det arbeidet som prosjektleder Ove Langhelle har utført for å få ny aktivitet på ”Nytt Liv-senteret”. Ordføreren beskrev dagen som en gledens dag for rusmisbrukere som har et stort behov for dette tilbudet, for Frelsesarmeen og for Lund kommune. Han rettet en stor takk til Frelsesarmeen for vilje, evne og engasjement i denne saken. Avslutningsvis gratulerte ordføreren de ansatte med en spennende arbeidsplass. Utgangspunktet er det beste. Flotte lokaler, behovet for et slikt tilbud er til stede, og senteret har et godt ord på seg. Nå er det opp til de ansatte å skape et godt innhold slik at de store forventningene blir innfridd.

Ordføreren overrakte to akvareller som gave til senteret samt boka om bokseren Pete Sandstøl til Vestby og Langhelle.

24/1106, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut