Årets julegave

Boka ”I Lag i Lund” er nå ferdig trykket. Praktboka som ble presentert på en pressekonferanse på Rådhuset torsdag formiddag, er ført i pennen av Oddvar Lavold. Fra førstkommende mandag blir den til salgs i bygdas banker og på Rådhuset for 300 kroner.

Ordfører Kjell Erfjord fortalte innledningsvis om at oppvekst- og kulturutvalget på midten av 90-tallet nedsatte en komite som skulle jobbe med Lund kommunes kulturhistorie og om mulig gjennomføre bokutgivelser omkring følgende 3 temaer :

  • Håndverk og industri ”Fra rokk til vindu” (utgitt 2000)
  • Foreningslivet ”I Lag i Lund” (utgis nå)
  • Landbruket i Lund Ingen planer på nåværende tidspunkt

Når det gjelder bokutgivelsen ”I Lag i Lund”, har komiteen hatt slik sammensetning : Kjell Erfjord (leder), Kjell Moen, Sonja Surdal, Ingvar Vasshus, Karl Eik (Historielaget) og Per Chr. Salvesen (Museet).

Komiteen gav mye skryt til Lavold som fikk dette oppdraget i 2002. Boka er lettskrevet, er på 424 sider og har mer enn 200 bilder. Om lag 75 foreninger og 1300 personer er omtalt ; fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Lavold mente at dette var en sjelden bok og at det er helt spesielt at en kommune gjennomfører et slikt prosjekt. Han presiserte at han i sitt arbeid har vært helt avhengig av et godt samarbeid med Per Chr. Salvesen og Museet.

Boka er trykket i et opplag på 1000 og er finansiert slik : Lund kommune (100.000 kr.), NorDan Kulturfond (70.000 kr.) og Dalane Energi (30.000 kr.). Målsettingen er i første omgang at det blir solgt 400 eksemplarer med det aller første.

7/12-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut