”Livet er bedre enn sitt rykte”

Dette var tittelen da Kjell Arild Pollestad kåserte på Biblioteket på Moi torsdag 21. desember om kvelden. Det er også tittelen på en av bøkene hans. Biblioteksjef Unni R. Kjørmo kunne ønske nesten 100 frammøtte velkommen.

Kvelden ble en suksess fra først til sist.

Pollestad tok utgangspunkt i hvor enestående og unikt hvert enkelt menneske er. Etter som tiden går blir imidlertid de fleste etter hans mening altfor opptatt av arbeid og materielle ting på bekostning av tid og omsorg for familie og venner. Mange i forsamlingen følte seg nok litt truffet i disse førjulstider da Pollestad framsatte følgende påstand : ”Jo mer handlingslamma vi blir jo mer handler vi !”

Videre oppfordret han hvert enkelt menneske til å engasjere seg i kampen mellom det gode og det onde ; som går tvers gjennom hver enkelt av oss. Han kåserte på en humoristisk og lun måte og krydret det hele med beskrivelser og historier om personer som hadde ofret seg for andre mennesker. Best husker jeg Pater Kolbe og Staveland. Sistnevnte ofret seg for de enslige ; til glede for andre og seg selv.

Pollestad fortalte innledningsvis at han var sivilarbeider på Skåland skole fra 1970-71. Borgny Eik takket for besøket og overleverte Pete Sanstøl-bok og blomster. Hun kunne også fortelle at hun hadde vært hans elev på Vigrestad ungdomsskole.

22/12-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut